Obecnie rzadko sięgam po muzykę typowo dziecięcą, może, a raczej na pewno to ze względu na wiek, ale pamiętam, że jak byłam mała miałam cały stos kaset, a nawet i dwie płyty. Cała kolekcja, stworzona przez moich rodziców dla mojej siostry i mnie była niemal non stop odtwarzana… Pamiętam, że uwielbiałam te piosenki.

Nowadays, I rarely reach for the music that is made typically for children, maybe or rather surely this is due to my age, but I remember that when I was little I had a whole stack of cassettes, and even two CDs. The entire collection, created by my parents for my sister and me was almost non-stop playing… I remember that I loved those songs.


Skąd ten nostalgiczny wstęp? Zespół Kangurki jest formacją dziecięcą, która śpiewa dla dzieci. Na płycie oprócz głosów dziecięcych możemy usłyszeć dwoje dorosłych artystów – Renatę Wittę i Jarosława Woźniczkę. Tematyka piosenek i oczywiście ich język są z pewnością zrozumiałe dla dzieci i za to plus. Dla mnie hitem jest piosenka Lew koronę zgubił, której linia melodyczna przywodzi mi na myśl moje ulubione piosenki z dzieciństwa.

Why I made so nostalgic introduction? The band „Kangurki” (Kangaroos) is a children band who sings for children. On the album in addition to children’s voices can be heard two adult artists – Renata Witta and Jarosław Woźniczka. The subject of songs and of course, their language is certainly understandable for children and that’s a big plus. For me the best is the song Lew koronę zgubił (The Lion lost a crown) which melodic line reminds me of my favorite songs from childhood.


„Zapraszamy do Zoo” Zespół KangurkiJest radośnie, rytmicznie i egzotycznie, w końcu jest to płyta o zwierzakach w Zoo, a tam można zobaczyć zwierzęta z całego świata. Fajne jest to, że taka płyta może dziecku dostarczyć nie tylko rozrywki, ale także zapewnić edukację. Nie mam tu na myśli wyłącznie edukacji muzycznej, ale także poszerzanie wiedzy z zakresu zoologii.

It is sung joyfully, rhythmically and it’s exotic, in the end it’s a record about animals in the Zoo, and there you can see animals from all over the world. The cool thing is that it can provide not only entertainment, but also education. I don’t mean only music education, but also expanding the knowledge in zoology.


Mogłabym jeszcze sporo pisać o tej płycie, ale myślę, że moja ocena nie jest tutaj miarodajna. W końcu skończyłam 18 lat (nawet kilka wiosen temu), a takiej muzyki nie słucham sama na co dzień od kilkunastu lat… Na szczęście mam młodsze rodzeństwo i to ich w pierwszej kolejności poprosiłam o pomoc! Chciałam, żeby recenzja była jak najbardziej profesjonalna. Myślę, że ich entuzjazm i „bujanie się” podczas słuchania tego albumu mówiło samo za siebie.

I could have a lot to write about this album, but I think my assessment here is not authoritative. In the end, I finished 18 years (even a few summers ago) and I don’t listen to this kind of music by myself on a daily basis for several years now… Fortunately, I have younger siblings and I asked them at first for help! I wanted to write a review as professional as possible. I think their enthusiasm and „rocking” while listening to this album spoke for itself.

Dodaj komentarz