Jakiś czas temu dostałam do zrecenzowania płytę z muzyką klasyczną. Lubię wyzwania i to chyba dlatego zdecydowałam się na napisanie kilku słów na temat tego wydawnictwa. W związku z tym, że muzyka klasyczna jest wymagająca, a ja chciałam jak najbardziej wsłuchać się w nią, “WYBITNI TWÓRCY POLSCY. HENRYK WIENIAWSKI LIVE” to płyta, która towarzyszyła mi przez ponad dwa tygodnie. Jaka jest ta płyta?

Some time ago I got a record of classical music to review. I like challenges and that is probably why I decided to write a few words about this release. Because classical music is demanding, and I wanted to really and truly listen to it as best I can, “WYBITNI TWÓRCY POLSCY. HENRYK WIENIAWSKI LIVE” has been with me for over two weeks. What is this record?


wieniawski-live-okladkaZacznę od kilku szczegółów techniczno-informacyjnych. Płyta składa się z 7 kompozycji autorstwa Henryka Wieniawskiego. Mogłoby się wydawać, że to niewiele – cóż, z pewnością dla fanów muzyki zawsze pozostaje pewien niedosyt… Niemniej jednak wydawnictwo to pozwala nam cieszyć się niemal godzinnym nagraniem koncertu, w którym wzięli udział Maxim Vengerov (skrzypce), Ernst van Tiel (dyrygent), Orkiestra Symfoniczna PFB. Dodatkowo jest zaopatrzone w informacje – zarówno po polsku, jak i angielsku – na temat Henryka Wieniawskiego, konkursu jego imienia, Gdańskiego Festiwalu Muzycznego czy muzykach, którzy znaleźli się na tym wydawnictwie.

I will start with some technical details. The album consists of 7 compositions by Henryk Wieniawski. It might seem that it’s not much – well, surely for the fans of music there is always some shortage… Nevertheless, this release allows us to enjoy almost an hour recording of the concert, attended by Maxim Vengerov (violin), Ernst van Tiel (conductor) PBP Symphony Orchestra. In addition, it has information – in both Polish and English – about Henryk Wieniawski, his name’s competition, Gdańsk Music Festival and the musicians who took part in this concert.


Jeśli muzyka potrafi nas zabierać w podróże, to dzięki niej możemy bez wątpienia wiele odkryć i przeżyć. Utwory, które znalazły się na tej płycie to taka emocjonalna podróż. Zawsze byłam dosyć wrażliwa i niejeden film doprowadził mnie do łez, ale te kompozycje za każdym razem działały na mnie inaczej. Bez wątpienia potrafią wzruszać i przenosić w zupełnie inny świat – pełen barw, zapachów i elegancji.

If music can take us on a journey, we can undoubtedly discover a lot and experience much more. The compositions on this album are such an emotional journey. I was always quite sensitive and many films led me to tears, but these compositions each time acted differently for me. Undoubtedly, they can affect and move us into a completely different world – full of colours, smells and elegance.


Henryk Wieniawski to jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków-wirtuozów, który żył w XIX wieku. W wieku zaledwie kilkunastu lat ukończył paryskie konserwatorium z wyróżnieniem, a następnie miała okazję grać nie tylko dla europejskiej publiczności, ale także dla amerykańskiej. Błyskotliwość jego muzyki sprawia, że jest ona obecna na estradach koncertowych również w naszych czasach.

Henryk Wieniawski is one of the most outstanding Polish violin virtuosos who lived in the nineteenth century. At the age of just over a dozen years, he graduated from the Paris Conservatoire with honors, and then had the opportunity to play not only for European audiences but also for the American. The brilliance of his music makes it appear on the concert stages in our times as well.


„WYBITNI TWÓRCY POLSCY. HENRYK WIENIAWSKI LIVE” to płyta, która pozwala oderwać się od rzeczywistości, wulgarności i przeciętności dnia codziennego. Przez nią, a może dzięki niej, marzyłam by móc się przenieść w czasie, do czasów, w których żył ten skrzypek-wirtuoz. Jest elegancka, finezyjna i błyskotliwa, dzięki czemu przywodzi na myśl elegancję światowych salonów z dawnych lat. Jeśli ktoś zastanawia się nad kupnem tej płyty, to spokojnie mogę doradzić i stwierdzić, że warto. Jak powiedział Beethoven „Zagranie złej nuty jest bez znaczenia. Granie bez pasji jest niewybaczalne.”, a tu nie ma ani jednej złej nuty, a pasji bez wątpienia nie brakuje.

„WYBITNI TWÓRCY POLSCY. HENRYK WIENIAWSKI LIVE” is a record that allows you to break away from the reality, vulgarity and mediocrity of everyday life. Through it, or perhaps thanks to it, I dreamed of being able to move in time to the times when the violin virtuoso lived. It is elegant, sophisticated and brilliant, which brings to mind the elegance of world-class salons of the past. If anyone is wondering about buying this album then I can calmly advise it and say it’s worth it. As Beethoven said, „Playing a bad note is irrelevant. Playing without passion is unforgivable, „and there is not one bad note here, and undoubtedly it do not miss passion.

Bardzo dziękuję Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i portalowi zazyjkultury.pl za płytę.
Huge thanks to the Polish Baltic Philharmonic and zazyjkultury.pl for the CD.

Dodaj komentarz