Na debiutanckim krążku Bartka Grzanka pojawiło się 12 utworów, co pozwala nam na niespełna godzinną podróż muzyczną. Jest to podróż, która kończy się za szybko…

On the debut album by Bartek Grzanek there are 12 tracks, which allows us to have a musical jurney that lasts less than an hour. It’s a journey that ends, however, too soon…


bartek-grzanekNie wiem, czy ktoś wie? Jeśli są tu fani TVN-owskiego Mam Talent! to zapewne wiedzą… Tych, którzy nie oglądali tego talent show poinformuję, że Bartek Grzanek dostał się do półfinału V edycji tego programu. W związku z tym, że przestałam oglądać ten program po IV edycji, dopiero przy okazji słuchania tej płyty obejrzałam jego występy. Zachwycił nie tylko publiczność, ale także jurorów, a zwłaszcza damską część jury, czyli Agnieszkę Chylińską i Małgorzatę Foremniak. Obydwie jurorki rozpływały się w zachwytach nad jego talentem, barwą głosu i doborem repertuaru. Jedna z nich zadeklarowała nawet, że kupi jego płytę bez względu na to, co się na niej znajdzie.

I don’t know if anyone knows? Well, if there are fans of TVN’s Mam Talent! (Got Talent!) they probably know… Those who haven’t watched this talent show, I will inform that Bartek Grzanek got to the semi-finals of the fifth edition of this program. Therefore, I’ve stopped to watch the program after the fourth edition, only on the occasion of listening to this album I watched his performances. He captivated not only the audience but also the jury, especially the women’s part of the jury, i.e. Agnieszka Chylińska and Małgorzata Foremniak. Both jurors melted in raptures over his talent, tone of voice and choice of repertoire. First of tchem even declared that she’d buy his album no matter what will be on it.


Płyta „Duch” jest pełna emocji i intymności, dzięki czemu totalnie się zatraciłam w jej dźwiękach, a przede wszystkim tekstach. Gdyby jakiś facet napisał – w sumie, wystarczyłoby, żeby zaśpiewał – piosenkę taką jak „Ikar”, skradłby mi serce. Bartek może poszczycić się nie tylko ciepłym głosem, który zapewne na wszystkie kobiety działa jak magnes, ale też umiejętnością gry na gitarze – co osobiście uważam za ogromny atut. Dodatkowym plusem jest to, że napisał muzykę do wszystkich kawałków, które się pojawiły na płycie, a i kilka tekstów napisał sam.

This album is full of emotion and intimacy, so I totally lost in the sounds, and above all the texts. If some guy wrote – well, it’d be enough if he sang – song like „Ikar”, he would steal my heart. Bartek can boast not only a warm voice, that probably for all women is a magnet, but also the ability to play the guitar – which I consider to be a huge asset. Another plus is that he wrote the music for all the songs that appeared on the album, and even few texts he wrote himself.


To jest płyta przy której można wyruszyć w podróż, posiedzieć na kanapie z kieliszkiem dobrego wina, po prostu odpłynąć na chwilę, pomyśleć. Lubię muzykę popową, rockową, a przede wszystkim pozytywnie zaskakującą, a ta mnie zaskoczyła. Jest pop, ale daleki od tego, który tak często słychać w radiu. Są piosenki, które mówią o czymś i dają do myślenia. Świetna muzyka, do której chce się wracać.

This is the album with which you can embark on a journey, sit on the couch with a glass of good wine, simply drift away for a moment, think. I like pop music, rock, and above all positively surprising, and this has surprised me. It’s pop, but far from that so often heard on the radio. There are songs that say something and give a cause to think. Great music, to which is good to come back.

Za płytę dziękuję MJM Music i zazyjkultury.pl.

Many thanks to MJM Music & zazyjkultury.pl.

Dodaj komentarz