Lolek jest kudłatym stworzeniem o wielkim sercu i trudnej przeszłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właściwych wcale nie jest łatwo.

Napisz w komentarzu, dlaczego LOLEK miałby trafić akurat do Ciebie.
Lolek-Adam-wajrak-książka
http://zazyjkultury.pl/historia-ktora-wzruszy-cala-rodzine/

 Zaproś do zabawy znajomych.
Bawimy się od 7 czerwca do 21 czerwca.
Więcej w ogólnych zasadach konkursu.


Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl

– Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Agora SA.

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 07.06.2017r. do 21.06.2017r. do godziny 20.00

– W konkursie do wygrania są 3 egzemplarze książki „Lolek” – Adam Wajrak.

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl), dlaczego LOLEK miałby trafić akurat do Ciebie.

– 3 najciekawsze naszym zdaniem komentarze zostaną nagrodzone.

Będzie miło, jeśli udostępnicie dany konkursowy post na swojej „tablicy” :-)

– Osoba biorąca udział w zabawie tylko jeden raz może umieścić komentarz.

– Nagroda zostanie wylosowana pośród osób spełniających wszystkie punkty regulaminu konkursu.

– Nagroda zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzcy (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagroda zostanie wysłana do użytkownika wyłącznie na terenie Polski.

– Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu.

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Dodaj komentarz