Konkurs „Który filar dobrego życia jest dla Ciebie najważniejszy?” został rozstrzygnięty.

Poniżej przedstawiam osoby nagrodzone w konkursie!

Pierwsza nagroda (osoba wytypowana przez wydawnictwo Edgard) Sabina Trzepak
Druga nagroda (osoba wytypowana przez stronę zazyjkultury.pl) Magdalena Zając
Trzecia nagroda (ilość polubień wpisu) Julian Strzałkowski

Osoby nagrodzone proszę o kontakt – kontakt@zazyjkultury.pl

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, gratulujemy i zapraszamy!!


Zapraszamy do konkursu!

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Który filar dobrego życia jest dla Ciebie najważniejszy?

Krótkie odpowiedzi zostawcie w komentarzu pod konkursowym wpisem.

O filarach dobrego życia pisze Iwona Kucharewicz, autorka książki „Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce”, więcej informacji na temat filarów znajdziecie na stronie www.samosedno.com.pl/co-z-tym-szczesciem-psychologia-pozytywna-w-praktyce,1314.html

Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 28.10.2015r. od godziny 13.00 do 03.11.2015r. do godziny 20.00

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe:

Który filar dobrego życia jest dla Ciebie najważniejszy?
i zamieszczenie wpisu w komentarzu pod konkursowym wpisem.

– Nagrodami są 3 egzemplarze książki „Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce” autorstwa Iwony Kucharewicz.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu:
– pierwszego laureata wybierze organizator konkursu, strona www.zazyjkultury.pl
– drugiego laureata wybierze fundator nagród, wydawnictwo Edgard
– trzeci laureat zostanie wyłoniony przez liczbę polubień danej odpowiedzi.

– Wyłonienie zwycięzcy nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

– Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną Nagrodę.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Dodaj komentarz