26 października, w ramach doktoranckiej wystawy Weroniki Lucińskiej pt. Woda. Żywioł – Symbol – Materia, przestrzenie wrocławskiej Galerii Miejskiej wypełnią ceramiczno-szklane prace. Najważniejszym uzupełnieniem instalacji pozostanie jednak woda. Artystka za pośrednictwem swojej sztuki bada tę materię, tak przez pryzmat symbolicznych znaczeń, jak i jej właściwości fizycznych.

Weronika Lucińska jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na tejże uczelni. Prezentowane w murach Galerii Miejskiej, a zrealizowane na przestrzeni dwóch ostatnich lat prace, są podsumowaniem przemyśleń i doświadczeń, które artystka nabyła podczas studiów magisterskich i doktoranckich. Za pośrednictwem swojej twórczej praktyki autorka formułuje subiektywną wypowiedź na temat wody jako symbolu, żywiołu oraz materii. Szeroko eksplorując warstwę znaczeniową materii oraz wykorzystując jej właściwości fizyczne, Lucińska zdradza swoją głęboką fascynację tą niezwykłą cieczą.

Dla ukazania szczególnych cech wody niebagatelne znaczenie mają używane przez artystkę media oraz techniki. Dlatego też jej toczone na kole garncarskim, a wykańczane ręcznie fakturowe, ceramiczne obiekty nierzadko przyjmują organiczne, płynne kształty. Z kolei rzeźbiarskie elementy zestawiane są często ze szkłem, które z tą niezwykłą cieczą łączy jego przezroczystość.

W swojej twórczej praktyce Lucińska wciąż rozwija własne umiejętności warsztatowe oraz bada możliwości medium. Jak podkreśla sama artystka: dążenie do perfekcji w warstwie formalnej stymuluje mnie do ciągłego poszukiwania, znajdowania nowych technik i sposobów konstruowania obiektów oraz instalacji. Innowacyjność i przekraczanie granic materiału, przy jednoczesnej zasadności użycia medium ceramicznego, jest według mnie niezbędnym warunkiem wyjątkowości powstających prac.

Podczas wystawy Woda. Żywioł – Symbol – Materia Lucińska zaprezentuje monumentalne formy naczyniowe, wieloelementowe kompozycje zbudowane z obiektów ceramicznych oraz szklanych, a także instalację artystyczną pokazaną na ekspozycji w postaci wideo. Nieodłącznym komponentem każdej z realizacji jest woda – czy to w swojej podstawowej, a więc ciekłej postaci, czy też reprezentowana dodatkowo w stanie gazowym jako para woda lub w stanie stałym jako lód. Każda z prac stanowi ubraną w bardzo atrakcyjną formę wizualną opowieść o tej niezwykłej materii – jej bogatej symbolice, specyficznych właściwościach fizycznych, wszechobecności w naturze czy też związanych z nią zagrożeniach.

Wernisaż połączony z koncertem odbędzie się 25 października (czwartek) o godzinie 18:00. Wystawa trwać będzie d0 30 listopada.

Woda. Żywioł – Symbol – Materia
Wystawa doktorancka Weroniki Lucińskiej
Kurator: Mirosław Jasiński

Galeria Miejska we Wrocławiu
Wernisaż: 25.10.2018 (czwartek), godz. 18:00
Wystawa czynna od 26.10 do 30.11.2018
Wstęp bezpłatny

Dodaj komentarz