Paul Harding podarował nam powieść o oczywistości zmierzania każdej formy żywej do nieistnienia. Ludzka egzystencja – jak widzi to Amerykanin w swojej doskonałej narracji – to tylko trybik w odwiecznym porządku materii i sił, człowiek zaś jawi się jako byt podporządkowany pewnemu rodzajowi przewrotnego fatalizmu, egzystencjalnemu schematowi kopiowanemu przez pokolenia. „Majsterka” opowiada o radzeniu sobie ze śmiercią, ale i z potrzebą konfrontacji z przeszłością. Stąd kształt fabuły nosi ślady szufladkowości, gdzie zderzają się bolesny obraz gaśnięcia życia George’a Crosby’ego z dynamiczną podróżą w przeszłość, równie bolesną. Harding niezwykle przenikliwie i plastycznie, choć oszczędnie, bada mit mężczyzny zbędnego, odosobnionego; w „Majsterce” skomplikowane relacje ojca z synem dają asumpt do próby przyjrzenia się mężczyznom nieszczęśliwym, wyobcowanym, którzy pomimo starań bycia dobrym ojcem i przykładnym mężem zostali skazani na samotność, dźwigając do końca bolesny bagaż przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wydawać by się mogło, że w swojej narracji Harding użycza w pierwszej kolejności głosu umierającemu George’owi, wskazywać na to mogą pierwsze akapity powieści, jednak sednem tej wzruszającej i wstrząsającej fabuły są losy ojca – Howarda Crosby’ego – poprzez które pisarz dekoduje to, czego nie jest w stanie zwerbalizować mierzący się ze śmiercią syn. Konstatacje płynące z tych gorzkich refleksji kształtują portret pokolenia mężczyzn (obłąkany pastor-dziadek, epileptyk-ojciec, który nie chcąc sprawiać bólu rodzinie swoją chorobą opuszcza ją oraz bezradny w obliczu śmierci syn) usuwanych z życia, niespełnionych, ale dzielnych, majsterkujących, mierzących się z rzeczywistością nigdy zgodną z marzeniami. Choć trudne relacje na froncie ojciec-syn to modny ostatnio temat literacki, Paul Harding uczynił zeń materiał pod kameralne, intymne arcydzieło. Pisze o ucieczkach, dylematach, przeznaczeniu; toruje drogę przez tematy wstydliwe, wtapia w narrację system zależności form natury z życiem ludzkim. Piękna, doskonała, zapadająca w pamięć powieść.

 majsterka-b-iext28633300

Dodaj komentarz