Zgarnij nagrodę spod znaku zapytania!!

konkurs

Co należy zrobić, żeby ją wygrać!?

Więcej szczegółów znajdziecie w ogólnych zasadach konkursu.


Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 27.07.2016r. do 05.08.2016r.

– W konkursie do wygrania jest jeden egzemplarz książki.

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odgadnięcie i napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku, Google +, bądź stronie zazyjkultury.pl) tytułu oraz autora/autorów książki, która jest ukryta pod znakiem zapytania.

– Co jakiś czas czas zostanie podana podpowiedź odnośnie tytułu.

– Pośród osób poprawnie typujący, rozlosuję nagrodę.

– Nagroda zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzcy (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu.

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl


Podpowiedź:

– kategoria: literatura piękna.

– data wydania: 2015 rok.

Dodaj komentarz