Wystawa Metropolitanki i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Po raz czwarty w ramach zajęć „Wstęp do Intermediów” studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pracowali pod kierunkiem Bogny Burskiej nad opowieściami o kobietach wplecionymi w historie miast i miejsc. Wernisaż projektów powstałych podczas zajęć odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na ul. Jaskółczej 1. Wystawę można oglądać do 13 grudnia. Wstęp wolny!

Wprowadzenie do projektu Plakat_Metropolitanka_Beata_Ulasiukstudenci i studentki II roku Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawdzięczają warsztatom Anny Miler i Barbary Borowiak na temat herstorii. Artystki i artyści prac: Anna Przybylska, Bartosz Zimniak, Beata Ułasiuk, Joanna Trejderowska, Joanna Wac, Kinga Dobosz, Klaudia Narusz, Martyna Iwańska, Paweł Maksimik, Maria Subczyńska. Na wystawie zobaczymy wiele form: rysunki, zdjęcia, kolaże, obiekty, filmy, zdarzenia performatywne i serie plakatów.

– Pracując w ramach projektu “Metropolitanka” skupiamy się na szukaniu wizualnej strony herstorii. Tradycyjnie historie, a więc i herstorie, kojarzone są z pisanymi i mówionymi opowieściami, dźwiękiem słów, zapisanymi zdaniami. Jeśli pojawia się w nich obraz, to jest to najczęściej postać mówiącej, jej archiwalia czy miejsca, które wspomina. Wraz ze studentkami i studentami szukamy też innych obrazów. Zastanawiamy się nad formami jakie może przyjąć narracja wizualna kobiet i o kobietach. Tylko w części prac pojawiają się słowa, często obrazy i gesty artystyczne znaczą więcej niż klasycznie rozumiana opowieść. Studenckie realizacje prezentują bardzo wiele postaw – od uważnej obserwacji i rejestracji, przez wytwarzanie własnych opowieści, aż po świadomą prowokację – mówi Bogna Burska.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod opieką dr Bogny Burskiej we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej, Katedrą Intermediów Akademii Sztuk Pięknych i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.


Wernisaż odbędzie się 18 listopada o godzinie 18:00 w sali edukacyjnej CSW Łaźnia (ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk).

Wystawę można oglądać do 13.12.2015, w godzinach: wtorek-środa, piątek-niedziela 12.00-18.00, czwartek 12.00-20.00

Wstęp wolny!
Zapraszamy!!

Dodaj komentarz