Świąteczne rozdanie zakończone.

Nagrodę z jajka niespodzianki nr 1 wygrywa

jajko1

Nagrodę z jajka niespodzianki nr 2 wygrywa

jajko2

Nagrodę z jajka niespodzianki nr 3 wygrywa

jajko3

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zabawie, serdecznie gratuluję zwycięzcom i zapraszam do następnego konkursu, który ukaże się już niebawem :-)

Osoby nagrodzone, proszone są o wiadomość kontakt@zazyjkultury.pl


 

Zapraszam na świąteczne rozdanie!

W każdym jajku ukryta jest niespodzianka.

Książka, płyta DVD, CD, może gra planszowa? 🙂

easter-2193435_1280
Wskaż w komentarzu, które jajko niespodziankę chcesz zgarnąć. Zaproś do zabawy znajomych.
Bawimy się do 23 kwietnia do godziny 00.00


Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 10.04.2017r. do 23.04.2017r.

– W konkursie do wygrania są niespodzianki (książki, płyta DVD, CD, gra planszowa).

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl), które świąteczne jajko dana osoba wybiera (1,2 bądź 3).

Będzie miło, jeśli udostępnicie dany konkursowy post na swojej tablicy Facebook :-)

– Osoba biorąca udział w zabawie tylko jeden raz może umieścić komentarz/ wskazać wybrane przez siebie jajko.

– Nagroda zostanie wylosowana pośród osób spełniających wszystkie punkty regulaminu konkursu.

– Nagroda zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzcy (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagroda zostanie wysłana do użytkownika wyłącznie na terenie Polski.

– Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu.

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Dodaj komentarz