W burzy słów, dyskusji, komentarzy na profilu Facebook oraz e-mailowo, długo nie trzeba było się zastanawiać…

Jedni robią to, bo lubią, czują zamiłowanie,
drudzy, bo czują chęć wygranej (mimo wcześniejszego, innego poglądu),
pewnie jest Nas wielu innych!

Stąd taka, a nie inna decyzja!!

Postanowiłem wynagrodzić wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie!!
Nagroda oczywiście w postaci książki 🙂

Zgodnie z regulaminem
I nagroda należy do Włodka Piaseckiego
II nagroda „leci” do Zuzanny Otrębskiej

WSZYSTKICH WYGRANYCH proszę o zgłoszenie się e-mailowo kontakt@zazyjkultury.pl

Gratuluję!! 🙂Zapraszam do konkursu!

 

Prolog książki „I hate you” autorstwa Patrici Cindy Goj zaczyna się słowami:
„W swoim życiu przeżyłam już kilka małych przeprowadzek i jedną dużą, która pozwoliła mi na spełnienie marzeń”

 

Odpowiedz na pytanie:

Gdzie chcielibyście się przeprowadzić i jakie marzenie chcielibyście w tym miejscu spełnić?

odpowiedzi zostawcie w komentarzu pod konkursowym wpisem.


Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 15.11.2015r. do 20.11.2015r. do godziny 20.00

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedzenie na pytanie

1) Gdzie chcielibyście się przeprowadzić i jakie marzenie chcielibyście w tym miejscu spełnić?
Odpowiedź zamieść w komentarzu pod konkursowym wpisem.
2) Udostępnij konkursowy post na swoim profilu Facebook
Spełnienie dwóch powyższych punktów upoważnią osobę do wzięcia udziału w konkursie.

NAGRODY
ksiazki-konkurs– I nagrodą jest egzemplarz książki „I hate you”  autorstwa Patrici Cindy Goj.
– II nagrodą jest egzemplarz książki „Lalki w ogniu. Opowieści z Indii” autorstwa Pauliny Wilk.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu:
– laureat zostanie wyłoniony na podstawie ilości polubień danej odpowiedzi na profilu Facebook.

– w przypadku tej samej ilości liczby polubień, druga nagroda przypadnie osobie z taką samą liczbą polubień, co osoba wygrywająca pierwszą nagrodę.
Pierwsza nagroda przypadnie osobie, która pierwsza, najwcześniej umieściła wpis.

– Wyłonienie zwycięzcy nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

– Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną Nagrodę.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Dodaj komentarz