Mam dla Was kolejny konkurs, w który do wygrania są książki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

„Klub Kameleona, Paryż 1932” – Francine Prose

Kilka słów od wydawnictwa http://www.gwfoksal.pl/ksiazki/klub-kameleona-paryz-1932.html
Recenzja: http://zazyjkultury.pl/klub-kameleona-paryz-1932-francine-prose/

oraz

„Jak Francuzi wygrali pod Waterloo (a przynajmniej tak im się wydaje)” – Clarke Stephen

 Kilka słów od wydawnictwa: http://sklep.gwfoksal.pl/jak-francuzi-wygrali-pod-waterloo-a-przynajmniej-tak-im-sie-wydaje.html

 

Co należy zrobić, żeby wygrać!?

1) napisać pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) z czym kojarzy Wam się Francja?,
2) udostępnić na swoim profilu link konkursowy, jako wiadomość publiczną,
3) mieć trochę szczęścia podczas losowania. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zapraszam!

Więcej szczegółów znajdziecie w ogólnych zasadach konkursu.


 Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Fundatorem nagród jest  http://www.grupawydawniczafoksal.pl/

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– W konkursie do wygrania jest jeden egzemplarz książki

„Klub Kameleona, Paryż 1932” – Francine Prose

oraz jeden egzemplarz książki

„Jak Francuzi wygrali pod Waterloo (a przynajmniej tak im się wydaje)” – Clarke Stephen

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 18.05.2016r. do 01.06.2016r. do godziny 20.00

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
1) napisanie pod konkursowym wpisem krótkiej treści (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl), z czym kojarzy Wam się Francja?
2) udostępnić na swoim profilu link konkursowy, jako wiadomość publiczną,
3) mieć trochę szczęścia podczas losowania. 

– Uczestnik konkursu może wielokrotnie pisać odpowiedzi. Jednak tylko raz będzie brany pod uwagę podczas losowania. Wielokrotne odpowiedzi nie zwiększą szansy na wygraną.

Wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi przez video losowanie

– laureaci zostaną wyłonieni przez stronę zazyjkultury.pl w drodze jednego losowania.
Pierwsze losowanie będzie dotyczyło książki „Klub Kameleona, Paryż 1932” – Francine Prose następnie „Jak Francuzi wygrali pod Waterloo (a przynajmniej tak im się wydaje)” – Clarke Stephen

– Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

– Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

– Uczestnik konkursu może wybrać film oraz uzasadnić swój wybór tylko jeden raz.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Dodaj komentarz