Rozwiązanie konkursu.

Zwycięzcami zostają

– Asia Roman (Paolo Sorrentino – „Młodość”).
– Karolina Chalcarz (Krzysztof Konarowski – „9:37”).

Losowanie video znajdziecie poniżejstrzałka
kategoria mlodosc
kategoria czas

Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w zabawie i zapraszam do następnego konkursu, który ukaże się już niebawem 🙂

Osoby nagrodzone, proszone są o wiadomość kontakt@zazyjkultury.pl


 

Konkurs!

 Do wygrania jest książka Paolo Sorrentino – „Młodość” oraz  utwór Krzysztofa Konarowskiego – „9:37”

 

konkurs - zazyjkultury-cytat
Co należy zrobić, żeby wygrać!?
Wystarczy napisać pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) jeden dowolny wybrany przez siebie cytat związany z młodością (do wygrania książka Paolo Sorrentino – „Młodość”) bądź z czasem (do wygrania utwór Krzysztofa Konarowskiego – „9:37”) i mieć troszkę szczęścia w losowaniu.
Cytat podajemy wraz z autorem.

Zapraszam!

Więcej szczegółów znajdziecie w ogólnych zasadach konkursu.


 Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl.

– Fundatorem nagród jest  strona zazyjkultury.pl

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– W konkursie do wygrania jest jeden egzemplarz książki

Paolo Sorrentino – „Młodość”

oraz jeden egzemplarz książki

Krzysztof Konarowski – 9:37

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 10.05.2016r. do 15.05.2016r. do godziny 20.00

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) jednego cytatu (słowa przytoczonego dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego lub z czyjejś wypowiedzi ustnej) związanego z młodością (do wygrania będzie Paolo Sorrentino – „Młodość”) bądź z czasem (wygrana Krzysztof Konarowski – „9:37”). Cytat powinien być podany wraz z autorem wypowiedzi.

– Uczestnik konkursu może tylko jeden raz napisać cytat do jednego utworu. W przypadku podania więcej niż jednego, brane będzie pod uwagę wcześniejsze zgłoszenie.

– Uczestnik może napisać po jednym cytacie do każdej z pozycji (młodość, czas).

Wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi przez video losowanie

– laureaci zostaną wyłonieni przez stronę zazyjkultury.pl w drodze losowania.
Odbędą się dwa losowania (młodość oraz czas), po jednym do każdej z nagród.

– Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej 3 dni od zakończenia konkursu.

– Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzców (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

– Uczestnik konkursu może wybrać film oraz uzasadnić swój wybór tylko jeden raz.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Dodaj komentarz