Człowiek, człowieczeństwo?

Czym jest człowieczeństwo, jak je określimy, jak 'dokreślimy’? Jak zdefiniujemy i uściślimy? Jak (w jaki sposób) i jakie podamy przykłady,
chcąc ująć istotę bycia człowiekiem – istotą rozumną?

Czym dla mnie jest człowieczeństwo w pigułce (napiszę od siebie); tzn. wskażę na najważniejsze cechy, oznaki, obszary intensywnych działań
i umiejętności połączone z mocnymi chęciami realizowania – które szczególnie w tym określają nas ludzi (ludzkość, człowieka, człowieczeństwo) oraz podkreślają to, jak bardzo różnimy się od zwierząt, robotów (w przyszłości), sztucznej inteligencji, oprogramowania.

1. Ulegam schematom – wybiórczo.

2. Oceniam, kalkuluję, analizuję. Tak samo plusy i minusy, dobra jakościowe i mierności, tak zwykłe za i przeciw, jak wartości i antywartości. Oceniam obszary dobra i zła (w uczynkach, zamysłach, działaniu i zjawiskach – w świecie, innych ludziach i w sobie).

3. Szukam rozwiązań trudnych sytuacji.

4. Współczuję, płaczę, pomagam, szukam wsparcia, współczucia, dopominam się czasem o pomoc, a także domagam się realizowania
niesienia pomocy od określonych ludzi, instytucji, zrzeszeń, grup zawodowych i przedstawicieli państwowych. Szukam emocji i emocje
wyrażam. Emocje są mi niezbędne do normalnego życia.

5. Oceniam na podstawie zdobytych/gromadzonych wcześniej informacji – czyli posiadam i pielęgnuję zdolność rozwijania sposobów
i szybkości nauki, analizy i wykorzystywania w rozwoju osobistym wiedzy, intuicji oraz doświadczenia. W rozwoju osobistym/zawodowym/społecznym umiem jako człowiek łączyć dobro (chęć niesienia dobra), mądrość już nabytą i nabywaną cały czas na bieżąco oraz
wykorzystuję coś, co określamy przeczuciami.

6. Staram się (przykład; zawodowo być maksymalnie skuteczny; podejmowanie decyzji jako wynik pracy umysłu w danym celu, podnoszenie jakości życia) i rozwijam efektywność w wielu, wielu obszarach życia – praca, sport, zdrowie, rozwijanie zainteresowań, poszerzanie
horyzontów, itp., itp.

7. Kontroluję własną seksualność; umiem być zarówno seksualny, jako i aseksualny. Kontroluję się, podejmuję decyzje, działam.

8. Uznaję swoje możliwości (auto-świadomość) fizyczne i psychiczne.

9. Uznaję swoje zależności społeczne.

10. Wielkość własną postrzegam jako dar dla człowieka, z pokorą akceptuję małość. Mam świadomość swoich ułomności i świadomości,
ale próbuję je przezwyciężać. Prowadzę walkę z tym, co miałkie, słabe, złe.

11. Mam własne ustalone ograniczenia, których mam świadomość i które biorę pod uwagę w swoim życiu.

12. Mam ciągi myślowe wobec/i na podstawie pochłanianych danych/informacji z otaczającego mnie świata (i nie tylko).

13. Przeprowadzam analizy niektórych swoich snów, mam marzenia, fantazjuję.

14. Pożądanie i pokusy seksualne potrafią przesłaniać mi racjonalne myślenie.

15. Bywam bardzo elastyczny, gdy zachodzi potrzeba lub gdy chcę albo gdy wydaje mi się, że tak będzie dobrze.

16. Staram się mieć otwarty i chłonny umysł na cały świat i jego złożoności.

17. Umiem sobie zaprzeczyć (egoizmowi); własnym chęciom, własnemu pożądaniu, celom, planom w imię celu wyższego.

18. Obawiam się wielu rzeczy;
A. (jako) człowiek-ateista – np. nicości albo inaczej braku punktów odniesienia i braku umiejętności określenia siebie i czegokolwiek
B. (jako) człowiek wierzący – np. Piekła, Sądu Ostatecznego.

19. Niekiedy (wyjątkowo) odrzucam (A. świadomie, B. pół-świadomie, C. nieświadomie) rozum i analizę i kieruję się w życiu i wyborach
emocjami (własną emocjonalnością i osobowością oraz współzależnościami emocjonalnymi – zarówno w przypadku dwójki ludzi,
jak i w przypadku sytuacji/relacji/powiązań szerszych, społecznych).

20. Posiadam niesamowite dość sekrety, które są połączeniem snów, fantazji i zwariowanych nieco marzeń, jak np. irracjonalna
chęć nauczenia się fruwania tuż ponad ziemią.

Dodaj komentarz