Polacy, którzy zmienili świat

Inżynier ze Strzyżowa, który zaprojektował pojazd księżycowy użyty w trzech wyprawach Apollo na Księżyc. Polak, który zatrzymał śmierć – twórca ręcznego wykrywacza min. Współtwórca bomby wodorowej. Jedna z najsłynniejszych śpiewaczek operowych. Pionier światowej kinematografii. Odkrywca grup krwi. Premiera książki „Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat –  część 2” już 13 kwietnia.

Wielcy_zapomniani_OkladkaGenialny konstruktor, Mieczysław Bekker, który miał ogromny udział w przygotowaniu wyprawy człowieka na Księżyc jest prawie nieznany w Polsce i nawet pomijany w Stanach Zjednoczonych, gdy mówi się o  przełomowym wydarzeniu w dziejach ludzkości – lądowaniu człowieka na Srebrnym Globie.

Występujące u ludzi rodzaje krwi oznaczone są literami A, B, AB lub O. Nazwy te zostały wprowadzone stosunkowo niedawno, bo dopiero w XX wieku, a dokonał tego Polak Ludwik Hirszfeld. W ten sposób medycyna światowa uzyskała możliwość bezpiecznego przetaczania krwi chorym zgodnie z przyjętą zasadą zgodności grup.

O Józefie Kosackim, wynalazcy, inżynierze elektryku mówiono, że to „człowiek, który przyczynił się do wygrania II wojny światowej” przez aliantów – jesienią 1941 roku wykrywacz min skonstruowany przez Kosackiego został wprowadzony do Armii Brytyskiej jako „Polish Mine Detector”. Józef Kosacki zrzekł się dobrowolnie patentu na opracowany wynalazek, który później – po pewnych modyfikacjach – stosowany był w wielu armiach aż do lat 90. XX wieku.

Marek Borucki stawia sobie za cel przypomnienie tych i wielu innych biografii wybitnych osobistości, które z jakiegoś powodu popadły w zapomnienie.

„Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat –  część 2” to kontynuacja bestsellerowej książki Marka Boruckiego, wydobywającej z narodowej niepamięci ludzi, których dokonania miały znaczący wpływ na historię kultury i cywilizacji, i którzy w świecie osiągnęli wiele: sławę, szacunek, uznanie, duże pieniądze. Autor przedstawia  sylwetki kolejnych rodaków, których znać powinien każdy: wybitnych muzyków, kompozytorów, artystów, naukowców, inżynierów; prezentuje ich osiągnięcia, opisuje nieznane fakty z ich życia. Z ich dorobku wciąż korzystają ludzie na całym świecie, podczas gdy w Polsce wiadomo o nich niewiele. Czas to zmienić.

Dlaczego zapomniani, jeżeli zasłużyli na miano wielkich? Dlaczego zapomniani, skoro dokonali odkryć o światowym znaczeniu, pozostawili wspaniałe dzieła, a ich wynalazki służą do dzisiaj niemal całej ludzkości?

Ciągle dążymy do podnoszenia poziomu życia poprzez używanie coraz nowocześniejszych urządzeń, korzystanie z doskonalszego sprzętu w gospodarstwie domowym, w komunikacji, w czerpaniu z dóbr kultury. Niemal każdy korzysta obecnie ze zdobyczy elektroniki, mechaniki, chemii czy medycyny. Ale czy ktokolwiek zadaje sobie pytanie, kto jest twórcą wynalazków służących powszechnie ludziom na całym świecie?

Warto upowszechnić wiedzę o niebagatelnym udziale Polaków w światowym postępie cywilizacyjnym. Im właśnie poświęcona jest ta książka, stanowiąca drugą część publikacji wydobywającej z niepamięci naszych Wielkich Rodaków –   pisze Marek Borucki.

Marek Borucki – historię  studiował na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat  z historii Włoch  uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat uczył historii w liceach warszawskich. Jest rzeczoznawcą podręczników szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz autorem około 40 książek na temat historii i kultury polskiej oraz historii powszechnej.

Dodaj komentarz