Pierwszy rok Koalicji Miast: kulturalna sieć zarzucona

Pierwszy rok działalności Koalicji Miast dla Kultury, którą tworzą Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin, Katowice i Łódź, dobiega końca. 9 listopada w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbyło się podsumowanie działalności koalicjantów. To początek nowej jakości w tworzeniu polityk kulturalnych polskich miast.

7 koalicjantów, 112 godzin debat o kulturze, 7 unikatowych prezentacji, 820 artystów i twórców kultury zaangażowanych w wydarzenia, w których łącznie wzięło udział 130 tys. odbiorców. Skala działań Koalicji w 2016 roku nie ma precedensu w historii kulturalnej współpracy między polskimi miastami. Na gdańską prezentację we Wrocławiu składał się tygodniowy program wystaw, spotkań z artystami i koncertów w kamienicy przy Rynku 25 pod szyldem „Znajomych znad morza” oraz „Gdańska dogrywka”, czyli koncerty w Klubie Proza.

 

Jednym z największych sukcesów projektu jest przy tym stworzenie sieci relacji i powiązań między władzami i animatorami kultury z poszczególnych miast, a także uruchomienie dyskusji na temat samorządowej odpowiedzialności za kulturę polską.

– Jestem dumny, że Wrocław stał się miejscem, w którym narodziła się kolejna innowacyjna idea. Tym razem nowego podejścia do spraw kultury – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska zwyciężyła w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i zaprosiła do koalicyjnej współpracy wszystkich polskich kandydatów startujących w konkursie. – Świadomość, że wspólnie możemy tworzyć nowe możliwości dla działań kulturalnych w naszych miastach, chociażby poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w zarządzaniu obszarem kultury, to całkiem nowe doświadczenie – podkreśla Dutkiewicz.

 

Współpraca, dialog i badania

Dzięki projektowi Koalicji Miast Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 stała się sceną, na której krajowa i europejska widownia mogły zobaczyć kulturalne bogactwo nie tylko Wrocławia, ale także Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina. Miasta zaprezentowały swoje flagowe projekty, pokazujące ich genius loci, i jednocześnie ugościły u siebie wrocławskich artystów prezentujących Wrocław. W tle wydarzeń artystycznych realizowane były również dwa pozostałe cele Koalicji. Pierwszym było przeprowadzenie przez Uniwersytet Jagielloński projektu badawczego skupiającego się na tak zwanym „Efekcie ESK”, czyli analizie długofalowych ekonomicznych i społeczno-kulturowych skutków oraz zmian, jakie wywołał w miastach proces starań o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Drugim celem była wymiana poglądów i dobrych praktyk w ramach utworzonego przez przedstawicieli koalicjantów think tanku Forum Koalicji Miast dla Kultury, który stał się realną platformą dialogu, łączącą polskie samorządy i instytucje.

Kulturalne sieciowanie

– Koalicja Miast to jeden z najciekawszych projektów modernizacji lokalnych polityk kulturalnych prowadzonych na poziomie samorządu terytorialnego, m.in. dlatego, że urzędnicy i prezydenci nie zostali do niego zaproszeni w charakterze słuchaczy, ale występują w roli organizatorów i ekspertów – mówi Artur Celiński, ekspert w zarządzaniu politykami kulturalnymi i konsultant przy programie Koalicji Miast.

Nadchodzący rok 2017 będzie dla Koalicji kolejnym ważnym krokiem w rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy. Po roku „karnawału ESK” członkowie i organizacje zrzeszone w projekcie zamierzają intensywnie kontynuować spotkania i wymianę doświadczeń, już w gronie powiększonym o kolejnego koalicjanta – Toruń.

 

 

Dodaj komentarz