Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Subsydiarność i partycypacja obywatelska w kulturze – debata z cyklu „Kultura na nowe czasy”

Subsydiarność i partycypacja obywatelska w kulturze będą kolejnym tematem, organizowanego przez Fundację Pomysłodajnia, spotkania z cyklu „Kultura na nowe czasy”. Debatę, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18.00 w sieni Instytutu Kultury Miejskiej poprowadzi Piotr Wyszomirski. Gośćmi spotkania będą: Wojciech Demko, Lidka Makowska, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Renata Wierzchołowska. Wstęp wolny.

Organizatorzy kierują debatę do przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych, instytucji kultury, aktywistów, urzędników, polityków i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy: subsydiarności w teorii i praktyce, budżetu obywatelskiego w kulturze, transparentności procesów zarządczych w kulturze i ciałom eksperckim, w jakie mogą wchodzić obywatele (rady programowe, konsultacyjne itp.).


Goście: Wojciech Demko, Lidka Makowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Renata Wierzchołowska
Moderator: Piotr Wyszomirski

Strona cyklu: http://kongres.pomorzekultury.pl/debaty/subsydiarnosc-i-partycypacyjnosc-obywatelska-w-kulturze/zaproszenie/.

Dołącz do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1217115498302463/

Goście debaty:

Wojciech Demko – animator kultury w środowisku lokalnym, doradca zawodowy, absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, o specjalności animacja społeczno – kulturalna. W latach 2008 – 2015 dyrektor Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. W swojej pracy kieruje się standardami opracowanymi przez Centrum Aktywności Lokalnej, tworząc ofertę kulturalną dla Gminy Dzierzgoń w oparciu o potrzeby mieszkańców, stawiając im równocześnie nowe wyzwania kulturalne w postaci ambitnych wydarzeń i działań animujących środowisko lokalne. Koordynował projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, efektem czego były liczne wydarzenia oraz małe inwestycje zrealizowane w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Uczestniczył również w projektach mających na celu aktywizację osób bezrobotnych 20+ i 50+, w roli mentora oraz w przypadku kobiet 50+ brokera zawodowego. Był zapraszany do współpracy z innymi ośrodkami kultury podczas realizacji projektów Dom Kultury + w 2014 roku.

Lidia Makowska – z zawodu germanistka i menadżerka kultury, z pasji – aktywistka miejska. Ekspertka ds. polityk kulturalnych i demokracji miejskiej. Doświadczenia zawodowe w zakresie polityki międzynarodowych projektów kulturalnych zdobyła w Nadbałtyckim Centrum Kultury, w Stowarzyszeniu Kultura Miejska, koordynowała Sekretariat Ministerstw Kultury ARS BALTICA, była członkinią Zarządu Culture Action Europe w Brukseli. Obecnie eksperymentuje na polu animacji społeczności lokalnej w mikroskali dzielnicy Gdańska – Wrzeszcza. Radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Joanna Scheuring-Wielgus – radna Miasta Torunia w kadencji 2014-2018, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców”, liderka ruchu miejskiego „Czas Mieszkańców” i jego kandydatka na Prezydenta Torunia. Managerka Kultury (ukończyła Polską Akademię Nauk w Warszawie), socjolożka (ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), absolwentka Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, specjalistka ds. PR i marketingu. Prezeska Fundacji Win-Win działającej na rzecz kultury i edukacji. Współzałożycielka pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia „Wyborcy” działającego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz współzałożycielka i wieloletnia wiceprezes Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Babska”. Współpracuje z wieloma organizacjami kulturalnymi oraz samodzielnymi artystami jako ich manager. Od wielu lat koordynuje projekty kulturalne i edukacyjne zarówno polskie jak i międzynarodowe. 25 października startowała w wyborach parlamentarnych z ramienia partii nowoczesna.pl, dostała się do sejmu z okręgu nr 5.

Renata Wierzchołowska – w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pracuje od 1999 roku. Obecnie – Główny specjalista, Kierownik referatu kultury Departamentu Kultury tam odpowiada między innymi za współpracę z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego, w tym w szczególności prowadzonymi i współprowadzonymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego, współtworzenie i realizowanie programów regionalnych i sektorowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, współpracę z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego oraz innymi podmiotami w zakresie planowania i realizacji projektów dofinansowanych z programów UE oraz MKiDN oraz współpracę ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi jak i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. Ponadto odpowiada za opracowywanie i nadzór nad realizacją Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. Od roku 2012 jest przedstawicielem Marszałka Województwa Pomorskiego w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Dodaj komentarz