Seryjni Poeci w Gdańsku: spotkanie z Marcinem Sendeckim i Dariuszem Sośnickim

Marcin Sendecki – poeta i dziennikarz, kilkukrotnie nominowany m.in. do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius oraz Dariusz Sośnicki – poeta, redaktor i tłumacz, nominowany m.in. do Paszportu „Polityki” oraz Nagrody Literackiej Gdynia będą gośćmi kolejnego spotkania z cyklu Seryjni Poeci, które 13 listopada o godz. 18.00 odbędzie się w Bibliotece pod Żółwiem przy ul. Św Ducha 111/113. Prowadzenie: Piotr Wiktor Lorkowski. Wstęp wolny.

Podczas spotkania sendecki okladkaMarcin Sendecki zaprezentuje swoje wiersze z tomu „Pamiątka z celulozy” (WBPiCAK Poznań 2014), a Dariusz Sośnicki utwory z wyboru „Wysokie ogniska” (WBPiCAK Poznań 214). Rozmowę poprowadzi Piotr Wiktor Lorkowski – krytyk literacki, poeta i tłumacz m.in. utworów J.W. Goethego i R.M. Rilkego, twórca bloga: http://nowelitery.blogspot.com/.

– „Pamiątka z celulozy” to obszerny wybór wierszy Marcina Sendeckiego. Obszerny, biorąc pod uwagę względnie niewielką objętość tego niezwykłego dzieła. 88 utworów z ogółem nieco ponad 260, które opublikowane zostały w książkach poetyckich autora „Farszu”, począwszy od 1992 roku (właściwie 1993), na roku 2011 jak dotąd kończąc, to niemal dokładnie trzecia część całości. Podstawę wydania niniejszego wyboru stanowią wiersze zebrane, które ukazały się staraniem Biura Literackiego we Wrocławiu w 2012 roku jako „Błam” (1985-2011). Tytuł „Pamiątka z celulozy” zapożyczony został z pierwszej części tomu „Szkoci Dół” (2002) – opisuje w posłowiu tomu Paweł Mackiewicz.

Każdy wers tego wiersza ciągnie
w inną stronę. Tedy szczur
biega między linijkami, podczas
gdy tytuł – wymierzony w słońce – pławi
się w morzu wirtualnych listków.

 Tak dobrze? To daj.

(Marcin Sandecki, „Parcele”,1998)

Wysokie ogniska” to ponad 100-stronicowy wybór wierszy Dariusza Sośnickiego obejmujący utwory od debiutanckiego Marlewa” (1994) po ostatnią książkę poetycką „Spóźniony owoc radiofonizacji” (2014).

– Do Sośnickiego należy podchodzić wiele razy i na wiele sposobów – pisze w posłowiu Paweł Kaczmarski. Poezja autora „Ikarusa” w szczególny sposób skłania do wielokrotnej lektury: jest w ścisłym sensie wielowątkowa. Sośnicki nie proponuje czytelnikowi szeregu gotowych utworów, zamkniętych obrazków, ale splot refleksji, spostrzeżeń i tematów, które rozwijają się w czasie, dojrzewają, wychodzą na pierwszy plan bądź znikają pod powierzchnią codziennego życia. Poezja Sośnickiego zmienia perspektywę, z jakiej spoglądamy na wiersz i na świat – rozluźnia związki w obu tych domyślnych porządkach, przechodząc niejako na drugą stronę poetyckiego realizmu.

Poezja napisana
Jeżeli wszystko pójdzie jak należy,
w pewnym wieku uznasz jej majestat.
Lecz to nie będzie jeszcze wiek rozumu.

To będzie wiek średni.
Módl się wtedy i pracuj.
(Dariusz Sośnicki, „Państwo P.”, 2009)

SERYJNI POECI W GDAŃSKU

12190945_989885217700665_8840505359815902427_nMarcin Sendecki (ur. w 1967 r.) poeta, dziennikarz. W latach 80. i 90. związany z pismem „bruLion”. Pracował także w dziale kultury tygodnika „Przekrój”. Za tomy „Trap”, „22” i „Farsz” był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Za „Farsz” otrzymał również nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Debiutował w 1992 r. tomem „Z wysokości”. Opublikował kilka tomów wierszy, wraz z Marcinem Świetlickim i Marcinem Baranem zredagował w 1997r. antologię „Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler”. Zredagował również antologię „Pogoda ziemi. Wiersze polskie po 1918” roku wydaną w 2010. Do tej pory ukazały się: „Z wysokości” (1992), „Książeczka do malowania Legnica” (1997), „Parzellen Mainz” (1997), „Muzeum sztandarów ruchu ludowego” (1998) „Parcele” (1998), „Parcelas” (2001), „Opisy przyrody (2002),”Szkoci dół” (2002), „Z wysokości”, „Parcele (2006), „Trap” (2008), „22” (2009), „Pół” (2010), „Farsz” (2011), „Błam” (2012).

Dariusz Sośnicki (ur.1969) – poeta, redaktor czasopism literackich: „Już jest jutro” (1990-1994) i „Nowy Nurt” (1994-1996). W latach 2005-2013 prowadził dział polskiej prozy w Wydawnictwie W.A.B. Debiutował w 1994 r. tomem „Marlewo” (nagroda „Czasu Kultury” za najlepszy debiut poetycki). Do tej pory ukazały się tomy: „Ikarus” (1998) „Mężczyzna w dominie” (1999), „Symetria”(2002, nominacja do Paszportu „Polityki”), „Skandynawskie lato” (2005), „Folia na wietrze. Wiersze z tomów Marlewo i Ikarus” (2007), „Państwo P.” (2009), „O rzeczach i ludziach. Wiersze zebrane 1991-2010” (2011), „Spóźniony owoc radiofonizacji” (2014). Jest autorem przekładu W. H. Audena „W podziękowaniu za siedlisko” (Thanksgiving for a Habitat).

Piotr Wiktor Lorkowski (ur. 1968) – krytyk literacki, poeta, tłumacz, recenzent, w latach 1994 – 2002 redaktor dwumiesięcznika artystycznego „Topos”. Tłumaczył między innymi utwory Johanna Wolfganga Goethego i Rainera Marii Rilkego. W 1996 został stypendystą Fundacji Boscha, a w 1999 i 2000 stypendystą DAAD. Mieszka w Sopocie, redaguje literacki serwis internetowy poetica. Wiersze, recenzje i eseje publikował w czasopismach krajowych (m.in. „Zeszyty Literackie”, „Nowy Nurt”, „Studium”, „Pracownia”, „Twórczość”, „Odra”) i zagranicznych („Ko”, „Vrabac”, „Haiku Novine”). Jest polonistą w II LO w Sopocie. Twórca bloga: http://nowelitery.blogspot.com/.

Dodaj komentarz