Festiwal NARRACJE, organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej wraz z Gdańską Galerią Miejską, został partnerem międzynarodowego programu budującego sieć współpracy między festiwalami sztuk wizualnych czterech krajów bałtyckich: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Z tej okazji Festiwalowi NARRACJE, który odbędzie się 20 i 21 listopada w Nowym Porcie, towarzyszyć będą prace przygotowane przez artystów uczestniczących w Baltic Light Chain.

blc_logoTrwający dziesięć miesięcy program Baltic Light Chain (maj 2015 – luty 2016) przewiduje szereg działań mających na celu wypracowanie stałej współpracy między organizatorami festiwali, międzynarodową promocję twórczości artystów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz przygotowanie propozycji programu nauczania o projektowaniu światłem dla artystycznych szkół wyższych z partnerskich krajów. Festiwale tworzące program to: Tallinna Valugsfestival – 18 – 27 września (Estonia), Beepositive – 10 października (Litwa), Staro Riga – 18 – 21 listopada (Łotwa), Festiwal NARRACJE – 20 – 21 listopada (Polska).

– Udział w Baltic Light Chain jest dla zajmujących się projektowaniem światła młodych twórców okazją do zdobycia doświadczenia pod okiem ekspertów, nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwością pracy i zrealizowania swoich projektów w międzynarodowych zespołach twórczych – opowiada Natalia Cyrzan z Instytutu Kultury Miejskiej.

Z każdego kraju partnerskiego wyłoniono ekspertów i młodych twórców, którzy w trakcie wakacyjnego kursu (20 – 25 lipca, w Liepaji, Łotwa) mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Adepci sztuk wizualnych uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których wypracowywali projekty w międzynarodowych zespołach. W efekcie powstało 10 prac artystycznych, które prezentowane będą na odbywających się tej jesieni festiwalach sztuk wizualnych: Staro Riga Light Festival, Tallinn Light Biennale, BEEpositive Light Festival w Wilnie oraz jako prace towarzyszące Festiwalowi NARRACJE w Gdańsku.

W Gdańsku zobaczymy sześć prac autorstwa: Paula Vītola – „Tiny life”, Piotra Machy „Enlightement”, Oskarsa Plataiskalnsa, Tomsa Upītisa, Atsa Buddella, Tomsa Zarānsa – „Light Designer Starter Kit”, Kotryny Čalkaitė i Jurgi Marcinauskaitė – „Mythical Creature”, Rūty Palionyte, Grete Veskivali, Kristy Dintere – „Reflexio”, Agnieszki Piaseckiej i Justyny Orłowskiej – „Seaside Histories”. Trzy projekty („Enlightement”, „Seaside Histories” i „Mythical Creature”) produkowane są przez Instytut Kultury Miejskiej.

Jednym z etapów programu był również panel ekspertów – kuratorów i dyrektorów artystycznych zajmujących się instalacjami w przestrzeni publicznej, w którym wzięli udział m.in. Johanna Vihalem (Estonia), Mario Caeiro (Portugalia), Aleksandra Stratimirovic (Szwecja), Roope Siiranen (Finlandia) i Bettina Catler-Pelz (Niemcy) – wcześniejsza kuratorka NARRACJI.

27 września zakończył się pierwszy z festiwali – Tallinna Valugsfestival, na którym prezentowane były pierwsze prace, powstałe w ramach programu Baltic Light Chain, w tym praca Piotra Machy – „Enlightement”. Projekt zostanie pokazany również w Wilnie, Rydze i w Gdańsku.

Zwieńczeniem programu Baltic Light Chain będzie zaplanowany na luty 2016 międzynarodowy panel ekspertów organizowany przez w Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, w trakcie którego zaprezentowane będą osiągnięcia wypracowane w ramach Baltic Light Chain.

Projekt Baltic Light Chain finansowany jest z programu Komisji Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Dodaj komentarz