Zapraszamy na czytanie performatywne Dziennika z podróży do Rosji Johna Steinbecka w Muzeum Narodowym w Warszawie.             Gdyby tylko ludzkość w pełni zrozumiała, że nieludzkie jest reprezentowanie niesprawiedliwych praw, nie udałoby się nigdy żadnemu tyranowi zapanować nad ludźmi.                                                                                               Gandhi Dziennik z podróży do Rosji Johna Steinbecka to zapis niezwykłejCzytaj dalej…