Pomorska Debata o Kulturze 2018

Kategoria:

Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

pomorska_debata_o_kulturze_2018Skąd się wziął współczesny boom na gotowanie? Czym różni się „domowe gotowanie” od takiego, które stają się rozrywką lub pasją? Dlaczego niektórzy uważają, że jedzenie powinno być przede wszystkim piękne, a inni traktują je jak lekarstwo? Pierwsza z dwóch dyskusji w ramach cyklu Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury odbędzie się 16 październik o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

– Obecna edycja Pomorskiej Debaty o Kulturze jest nawiązaniem do wydarzeń, które pod tą samą nazwą realizowaliśmy kilka lat temu. Nazwa nie jest przypadkowa. Celem było i jest nadal przyglądanie się ciekawym zjawiskom kulturowym, także takim, których stereotypowo do kultury nie zaliczamy. Jednocześnie chcemy im się „przyglądać” poprzez rozmowę, a także – choć zjawiska te mogą mieć uniwersalny charakter – odnosić je do pomorskiego kontekstu – mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Prezes Instytutu Kaszubskiego.

Dyskusja dotyczyć będzie dwóch, zupełnie różnych zjawisk obrazujących istotne „przesunięcia” w kulturze i dyskusjach wokół niej. – Pierwszym jest wszystko to, co dzieje się wokół i w związku z jedzeniem. Niezwykła popularność programów kulinarnych, zalew wydawnictw o tematyce gotowania i żywienia, powrót do korzeni i regionalności skonfrontowany z zainteresowaniem egzotyką, ruch „zero śmieci” zderzający się z rozbuchaną konsumpcją – wszystkie te zjawiska domagają się naukowej refleksji, ale też zastanowienia nad ich społecznymi skutkami. Istotnym przy tym jest nie tylko praktykowanie, ale też przypisywane mu znaczenia, pojawianie się nowych idei związanych z odmiennymi zachowaniami kulinarnymi, mody, a także oceny i spory etyczne. – opowiada Obracht-Prondzyński.

W dyskusji na temat kultury jedzenia i konsumowania kultury, organizowanej przez Instytut Kaszubski, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kultury Miejskiej wezmą udział: dr Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Justyna Starczuk z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a rozmowę poprowadzi dr Agata Bachórz z  Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury | 16 października, godz. 17.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40.

dr Ewa Kopczyńska – socjolożka, adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia oraz wzorcami żywieniowymi, ale interesują ją także zagadnienia socjologii nauki i wiedzy, kulturowe i społeczne wymiary ciała, czasu, przestrzeni i innych kategorii Durkheimowskich. Aktualnie bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych. Absolwentka kilku staży naukowych (ostatnio SIFO – National Institute of Consumer Studies w Oslo, Department of Food and Resource Economics (IFRO), Uniwersytet w Kopenhadze). W 2017-2018 przebywa na Uniwersytecie Harvarda (Cambridge MA) jako Visiting Scholar w Minda de Gunzburg Centre for European Studies. Od roku 2012 pełni funkcję Zastępczyni Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. dydaktycznych.

dr Justyna Starczuk z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW oraz w Instytucie Etnologii i Antropologii UW. W latach 1999-2004 odbywała studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, uczestnicząc również w kursach organizowanych przez New School for Social Research w Nowym Jorku oraz Central European University w Budapeszcie. Od roku 2007 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Obszary zainteresowań naukowych: antropologia codzienności, socjologia stylów życia, studia jedzeniowe, społeczno-kulturowy wymiar emocji, granice i pogranicza, metodologia badań jakościowych, wtórna analiza danych jakościowych.

dr Agata Bachórz – adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą uczestnictwa w kulturze, stylów życia i antropologii jedzenia. Prowadziła badania na temat podróży do Rosji i ich powiązań z polską tożsamością (Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Kraków: Nomos 2013). Kierowała zespołowym polsko-islandzkim projektem na temat powiązań czasu wolnego i mobilności. Od kilku lat jest również członkinią zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach prac zespołu współtworzyła monografie na temat nowych modeli uczestnictwa w kulturze (2014), problemów środowiska artystycznego (2015) oraz hierarchii kulturowych (2016). Od 2017 roku członkini Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą, które jest wydzieloną jednostką dydaktyczno-naukową Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zasadniczym celem jest prowadzenie badań naukowych nad kulturą współczesną i działalności praktycznej wspierającej rozwój sektora kultury zogniskowanych wokół idei poszerzenia pola kultury.

Autor: redakcja

09.10.2018