book-książka

Książkowy konkurs.

Kategoria:

Artemis-Book-Cover-Andy-Weir

Zapraszam do udziału w konkursie, w którym możecie wygrać książkę „Artemis” – Andy Weir.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć na pytanie/ dokończyć zdanie ,,Wiecie, co jest gorszego od ostrych drobinek w oczach?

W książce „Artemis” znajdziemy odpowiedź „Wcieranie ostrych drobinek w oczy.”
A Ty jakie masz zdanie? Wykaż się kreatywnością, pomysłowością a książka może być Twoja!

Zaproś do zabawy znajomych.
Bawimy się od 25 listopada do 9 grudnia.
Więcej w ogólnych zasadach konkursu.


Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl

- Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Akurat

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 25.11.2017r. do 09.12.2017r.

– W konkursie do wygrania są dwa egzemplarze książki Artemis – Andy Weir

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedzenie na pytanie/ dokończenie zdania ,,Wiecie, co jest gorszego od ostrych drobinek w oczach?

- Swoją myśl umieszczamy pod konkursowym postem na stronie zazyjkultury.pl bądź na Facebooku.

- Spośród wszystkich osób, które prawidłowo wykonają zadania konkursowe, jury wyłoni najciekawszą i najbardziej kreatywną odpowiedź, a do jej autora trafi nagroda.

- Będzie miło, jeśli udostępnicie dany konkursowy post na swojej „tablicy” :-)

- Osoba biorąca udział w zabawie tylko jeden raz może umieścić komentarz.

- Nagroda zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzcy (licząc wyłącznie dni robocze).

- Nagroda zostanie wysłana do użytkownika wyłącznie na terenie Polski.

- Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu.

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

- Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

- Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Autor: redakcja

25.11.2017