Zbytnie skupienie uwagi na zagranicznej scenie muzycznej wpływa na moje niedoinformowanie, jeśli chodzi o tą rodzimą scenę… Przyznaję się ze wstydem, że jakoś nie doszły do mnie słuchy o Rosalie. i jej debiutanckim longplay’u. Kiedy dostałam płytę zaczęłam od przeglądania niezmierzonych zasobów internetu i dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy. Jaki jest “Flashback”?

Too much focus on the foreign music scene affects my misinformation when it comes to this native one… I admit with shame that somehow I haven’t heard about Rosalie. and her debut longplay. When I got the record, I started from browsing the immense Internet resources and learned some interesting things. What is „Flashback”?


Zacznę od podzielenia się z wami moją nowo zdobytą wiedzą na temat samej artystki. Rosalie Hoffman urodziła się w Berlinie, ale karierę robi w Polsce i bardzo dobrze, bo będziemy mieli się czym chwalić. Jej muzyka jest osadzona w R’n’B, przebijają nam się też hip-hop i elektronika, dzięki czemu jest bardziej interesująco. W sumie, ciężko ją pominąć i bez wątpienia jest to jedna z tych artystek, o których nie zapomnę mówiąc o polskiej scenie R’n’B, bo o ile nad Wisłą mamy kilku wykonawców reprezentujących ten gatunek lub takich, którzy przeżyli z nim swoje mniej lub bardziej owocne romanse to Rosalie. zapada w pamięć.

I will start by sharing with you my newly acquired knowledge about the artist herself. Rosalie Hoffman was born in Berlin, but she does her career in Poland and that’s good, because we will have something to brag about. Her music is set in R’n’B, but hip-hop and electronics are also breaking through at her album making it more interesting. All in all, it’s hard to miss it and she’s undoubtedly one of those artists that I won’t forget about while thinking about the Polish R’n’B scene, because we have several performers representing the genre in Poland, or those who had with it less or more fruitful romances but Rosalie. is memorable.


Na płycie jest 12 utworów zarówno w języku polskim jak i angielskim – z przewagą tego drugiego. Niemniej muszę przyznać, że mimo iż R’nB jest raczej gatunkiem, który świetnie brzmi po angielsku to moim absolutnym faworytem na tej płycie jest “A pamiętasz?”. Ten kawałek od pierwszego przesłuchania płyty mam w głowie. “Królowa” to drugi z kawałków w języku polskim, który znalazł się na tym kawałku i będzie mi towarzyszył przez dłuższy czas. Ostatnim, który bardzo polubiłam i nie mogę przestać słuchać jest “Home”, jeśli ktoś nie słyszał tego utworu, to warto nadrobić zaległości.

The album has 12 tracks in both Polish and English – with the majority of the latter. Nevertheless, I must admit that although R’nB is rather a genre that sounds great in English, my absolute favorite on this album is „A pamiętasz?”. This piece from the first listening through of the album is in my head. „Królowa” is the second of Polish songs that has been on this track and will accompany me for a long time. The last one that I really liked and I can’t stop listening to is „Home”, if someone hasn’t heard this song, it’s worth catching up.


cover---web-28-11Gatunek gatunkiem i produkcja produkcją, bo to jest ważne, żeby płyta była w jakiś sposób spójna i dopracowana w najmniejszych detalach, ale to głos Rosalie jest czymś co ogromnie przykuwa uwagę. Jej wokal zachwyca i z pewnością należy do grupy artystów, na których koncert muszę się wybrać. Ze swoimi możliwościami wokalnymi mogłaby zapewne tworzyć bardziej mainstreamową muzykę, jednak chyba w tym tkwi cały urok, że nie idzie na łatwiznę i idzie w bardziej ambitne klimaty.

Genre and production are important so the album is in some way coherent and polished in the smallest details, but Rosalie.’s voice. is something that attracts attention. Her vocals are delightful and certainly belongs to the group of artists that I want to listen to at the concert. With her vocal abilities she could probably create more mainstream music, but I think it’s all about the charm, she doesn’t go the easy way and goes into those more ambitious.


Podsumowując krótko moje wywody i odpowiadając na moje początkowe pytanie. “Flashback” jest eteryczny, melancholijny, zmysłowy, oryginalny i na światowym poziomie. Warto mieć jej album we własnej kolekcji płyt CD.

Summing up my chaotic thoughts briefly and answering my initial question. „Flashback” is etherial, melancholic, sensual, original and world-class. It’s worth having her album in your own collection of CDs.

Dodaj komentarz