Bestseller „New York Timesa” może być Twój – wynik

Kategoria:

Nagrodę zdobywa Patrycja Słodownik

WYNIK-ZAZYJKULTURY

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, serdecznie gratuluję zwycięzcy i zapraszam do następnego konkursu, który ukaże się już niebawem :-)

Osoba nagrodzona, proszona jest o wiadomość kontakt@zazyjkultury.pl


 Zapraszam do konkursu, w którym możecie
wygrać bestseller „New York Timesa”.

Zawodowo_od_nowa_front

 Szczegóły poniżej.


 

Ogólne zasady (regulamin konkursu):

– Organizatorem konkursu jest strona www.zazyjkultury.pl

– Fundatorem nagród jest https://www.samosedno.com.pl/

– Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

– Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

– Konkurs trwa od 07.02.2017r. do 18.02.2017r.

– W konkursie do wygrania jest egzemplarz książki „Zawodowo od nowa” autorstwa Jona Acuff.
http://zazyjkultury.pl/zawodowo-od-nowa/

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest

1) napisanie pod konkursowym postem (na Facebooku bądź stronie zazyjkultury.pl) hasła „zawodowo od nowa

Będzie miło, jeśli udostępnicie dany konkursowy post na swojej tablicy Facebook 🙂

– Nagroda zostanie wylosowana pośród osób spełniające regulamin konkursu.

– Nagroda zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od wyłonienia zwycięzcy (licząc wyłącznie dni robocze).

– Nagroda zostanie wysłana do użytkownika wyłącznie na terenie Polski.

– Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagrody w związku z prowadzeniem konkursu

– Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej (miejscowość), w razie przyznania nagrody.

– Organizator nie odpowiada za treść publikowanych przez uczestników materiałów.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook, nagroda zostanie przesłana do laureata pocztą bądź kurierem.

– Konkurs przeprowadzany przez Organizatora nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z firmą Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Pozdrawiam i zapraszam!!!
zazyjkultury.pl

Autor: redakcja

21.02.2017